Hur ett besök går till

Steg för steg i ditt eget tempo

 

123 Wordpicture AB
1. Första besöket, planering och godkännande

Innan en eventuell behandling kan genomföras måste patientens allmänna hälsotillstånd godkännas av en av våra specialister i narkosmedicin. Vid ett första besöket får man tillsammans med tandläkaren fylla i en hälsodeklaration som sedan används för att bedöma om man kan genomgå den intravenösa sederingen. Då denna godkänts kan man tillsammans med tandläkaren planera för behandlingen. För att utreda vilken vård som skall utföras genomgår man en enklare undersökning. I samband med detta erhåller man ett kostnadsförslag för den intravenösa behandlingen och tandvården som skall utföras.

2. Behandlingsdagen

Tiden som går åt till behandlingen är beroende av vilket ingrepp som planeras. Man kan generellt säga att den kortaste behandlingstiden är mellan 1,5 – 2 timmar samt att den längsta sällan är längre än 3 timmar. Efter att den intravenösa sederingen avslutats inträder en period av uppvaknande. Denna varierar mellan 45 – 50 minuter då narkosläkaren säkerställer att man mår bra och är redo att lämna kliniken. Vi rekommenderar att man har någon som hjälper dig hem säkert då man kan vara omtöcknad och lite “slö” timmarna efter behandlingen. Dagen efter är du återställd.

Om man vill erbjuds man ett par ljuddämpande hörlurar med lugnande musik under behandlingen.

3. Efterkontroller

Ibland behöver man komma tillbaka och träffa tandläkaren för att kontrollera behandlingsresultat, ta bort suturer/stygn eller justera något. Då sker detta i samband med ett planerat efterbesök. Detta besök är alltid inkluderat i kostnadsförslaget och är alltid av enklare karaktär. Är man trots detta orolig eller rädd erbjuder vi premedicering med lugnande medel inför återbesöket. Detta bestäms i samråd med din tandläkare.