Vem kan genomgå en behandling?

Nästan alla patienter kan genomgå behandling med intravenös sedering. Vid första besöket fyller man i en hälsodeklaration tillsammans med tandläkaren. Narkosläkaren bedömer sedan denna tillsammans med tandläkaren och avgör om det är säkert och lämpligt för patienten att genomgå behandlingen.

GBG-hamn-Wordpicture-AB