Tandvårdsrädsla

Att känna oro rädsla eller starkt obehag inför ett tandläkarbesök är mycket vanligt. Nästan hälften av alla vuxna uppger att de känner obehag, och fem procent har en så stark rädsla att det kan kallas tandvårdsfobi. Orsaken till tandvårdsrädslan eller fobin varierar. Många patienter vittnar om situationer med tvång eller ”hårda tag” i tidig ålder. En av de vanligaste anledningarna till tandvårdsrädsla är att man känner sig utlämnad eller saknar kontroll över situationen. För att underlätta och skapa förutsättningar för förtroende mellan behandlare och patient arbetar man traditionellt med flera olika metoder. Den så kallade behovstrappan används för att anpassa insatserna till patientens behov.

Nedanstående figur kan illustrera ett exempel på behandlingsgång.

WordpictureAB-trappa

Behovstrappa:

Steg 1 Samtal för att skapa tillit, avslappningsövningar, prova enklare behandlingar.

Steg 2 Premedicinering med ångestdämpande medicin.

Steg 3 Intravenös sedering eller narkostandvård.

Om man är mycket tandvårdsrädd är det ibland lämpligt att genomgå de svårare behandlingsmomenten under narkos för att sedan klara av den fortsatta behandlingen med till exempel premedicinering. Behandlingsgången fastställs alltid tillsammans med patienten efter dennes behov och önskemål.

Det är mycket vanligt att man efter en tids framgångsrik behandling blir botad från sin tandvårdsfobi och klarar att genomgå behandling utan sedering eller premedicinering.